• Vedlikehold og tilrettelegging av friluftsområder
  • Merking av løyper og oppmåling
  • Utarbeiding av skiltplan og montering av skilt
  • Produksjon av turkart